1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

  • zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
  • wezwać straż pożarną.

2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub 112 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:

  • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
  • adres i nazwę obiektu,
  • co się pali, na którym piętrze,
  • czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:

  • potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
  • dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściciel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

4. Użyć prostych sposobów, by ugasić pożar w zarodku – gaśnica, woda, koc gaśniczy:

  • jeśli ubranie pali się na Tobie – zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zaduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia;
  • jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym – ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką.

5. Nie należy gasić urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem. Należy postarać się odłączyć zasilanie elektryczne.

6. Nie należy próbować gasić ognia, którego nie jesteśmy w stanie opanować, należy wyprowadzić wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy.

Na podstawie materiałów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie